Optimized Service Infrastructure

Fazility Groups forretningsidé er en helt ny måde at tænke Facility Management på.

Vores idé er baseret optimering af virksomhedens samlede serviceinfrastruktur, hvor optimering og intelligente serviceløsninger ikke nødvendigvis er ensbetydende med outsourcing.

Ved at inddrage den samlede serviceinfrastruktur bliver omfanget af servicefunktioner markant større - og dermed grundlaget for optimal sammenhæng mellem de enkelte servicefunktioner - til gavn for virksomheden i form af lavere pris for samme kvalitet eller højere kvalitet til samme pris.

Ved procesoptimering skabes herudover en fleksibel og skalerbar løsning, hvor den samlede serviceinfrastruktur strategisk kan styres i sammenhæng med kerneforretningen.

Fazility Group er uafhængig af leverandører og varetager ubetinget virksomhedens interesser til identificering, realisering og drift af den optimale serviceinfrastruktur.